De organisatie zal de veiligheid van haar deelnemers proberen te garanderen door het geven van adviezen en de ondersteuning van personen op het gebied van verkeer, veiligheid, techniek en gezondheid. Aangezien elke deelnemer verantwoordelijk is voor zijn eigen materiaal en gedrag vragen wij u onderstaande goed door te lezen alvoren u in te schrijven voor de MTB clinic.

1 Algemene voorwaarden

 • 1 De deelnemer jonger dan 18 jaar mag alleen deelnemen op verantwoordelijkheid van zijn of haar ouders/ verzorgers . (dit formulier getekend inleveren bij registratie)
 • 2 De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video ed. voor promotionele doeleinde van de organisatie, zijnde Stichting Sportability, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 • 3 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand die op een beveiligde server staat. Door deel te nemen aan het evenement verleent de deelnemer, mits bij inschrijven aangegeven, toestemming aan de organisatie tot het gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemers.
 • 4 De deelnemer gaat bij inschrijving akkoord tot openbaarmaking van zijn naam in deelnemerslijsten.

2 Verklaring Deelnemer

Door in te schrijven voor de MTB clinic verklaart de  deelnemer het volgende.

 • 1 De deelnemer is zich ervan bewust dat deelname  geheel op eigen risico is.
 • 2 De deelnemer is ervan op de hoogte dat er op een niet afgesloten parcours wordt gereden en zal overige verkeersdeelnemers respecteren.
 • 3 De deelnemer zal milieu en natuur respecteren, afval wordt dus meegenomen (verpakkingen/ lekke banden etc).
 • 4 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de MTB clinic.
 • 5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de MTB clinic. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • 6 De deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid verkeert.
 • 7 De deelnemer is voorbereid voor zijn/haar eigen veiligheid en draagt een helm en neemt een regenponcho of isolatiedeken, reserve binnenband, fietspompje en een bidon mee.
 • 8 De deelnemer heeft de deelnemersbrief gelezen en zal zich houden aan de benoemde punten.

3 Aansprakelijkheid van de organisatie

 • 1 De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële of immateriële  schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers of hun supporters.
 • 2 De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht aangepast of afgelast moet worden.

4 Deelname annuleren

 • 1 Bij annulering tot 2 weken voor het evenement, krijgt de deelnemer zijn inschrijfgeld minus €2,50 administratie kosten terug gestort.
 • 2 Binnen twee weken voor het evenement kan een deelname niet meer geannuleerd worden. Wel kan de deelname worden overgedragen. Dit in overleg met de organisatie
 • 3 Als de MTB clinic door de organisatie uit overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden